Бицикли за изнајмљивање

Сви бицикли су опремљени корпом, светлом и звоном за бицикл. Бицикл је атестиран на максималну носивост од 90 kg, корпа бицикла на 4 kg.mouseover