Корисничке информације

Корисник (пунолетно или малолетно лице старије од 16 година у пратњи родитеља) може рентирати бицикл из NS BIKE система само уколико поседује корисничку картицу. За добијање корисничке картице потребно је уплатити 500,00 динара и предати личну карту на увид на једном од продајних места.

NS BIKE

Такође, корисник потписује и Изјаву о прихватању општих услова изнајмљивања бицикала и употребе на територији Града Новога Сада. Опште услове изнајмљивања и употребе бицикала на територији Града Новог Сада можете погледати на овом линку (у .pdf формату). NS BIKE станице су део аутоматизованог rent-a-bike система тако да се плаћање услуге изнајмљивања бицикала реализује преко аутомата. Корисник врши уплату на једном од аутомата који су постављени на свим бицикланама. Истовремено, задуживање и раздуживање бицикала се врши преко аутомата. На овај начин, NS BIKE систем је веома једноставно користити (погледати галерију).

limemouseover